Skorsteinsproblemer

Naturlig trekk er lik: Vektforskjellen mellom røykens temperatur og utvendig temperatur.

Dårlig trekk kan komme av

Avkjøling:

Skorsteinen kan være utett, og dermed falsk trekk. Røyken suger til seg luft fra yttersiden av skorsteinen som vil avkjøle røyken. (Prøv og sug på en sigarett med liten rift i papiret). Utettheter finnes også i faste installasjoner: Åpne lufteventil i ildsteder, utette feieluke, sotluke, peisspjeld / dører, sprekker mm).

Dimensjon:

Feil dimensjonering, ildstedets størrelse er ikke i samsvar med skorstein. Røykløpet kan være for liten, slik at det ikke blir plass til røykmengdene fra ildstedene. Røykløpet han å være for stort og for langt slik at røyken får for stor avkjøling på veien opp.

Føre man forandrer tverrsittet innvendig må røykmengder beregnes.

Etter at det er nedsenket nye foringer innvendig har ofte røkløpet blitt for lite slik at røyken trenger inn i egen eller naboens boenhet.

Peisen:

Det er et generelt problem at peisen ikke virker. Problemet gjelder ofte at peisen har for stor lysåpning og skorstein er for liten innvendig til peisen. Utformingen på peisen er meget viktig. Det må også være tekk i skorstein.

Undertrykk:

Nye boenheter er gjerne veldig tette og det er viktig å ha mye innluft til forbrenningen. En peis kan kreve fra ca 300m2 til 600 m2 luft i timen, vi anbefaler lufttilførsel like stort røret som går inn i skorsteinen.

Det anbefales tilluftkanal til nærmest ildsted, men det kan også monteres ekstra ventil i vegg. Det kan oppstå trekk i rommet vis ventilen er for store.

Hvis det benyttes mekanisk avtrekk (kjøkkenvift, vifter fra bad, mekanisk ventilasjon), kan dette medføre at røyken blir sugd ut fra ildsted.

Røyksuger:

Bruk av mekaniske vifter på toppen av skorstein virker i noen tilfeller veldig dårlig. Hvis den skal ha bra effekt må skorsteinen være tett. En vifte suger luft fra det letteste stedet den vil ikke vike i en utett skorstein.

Utvendig skorstein:

En utvendig skorstein gir dårligere trekk siden den kan være kald og våt. Toppen av skorsteinen bør ha en skorsteinshatt som hindrer vind å blåse ned i skorsteinen. Dette er de viktigste punktene, med det kan også være flere årsaker.